تبلیغات
بازگشت - SMS
تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1390 | 02:19 ق.ظ | نویسنده :
SMS
در ادامه مطلب

بــــــه درده هــــــم اگر خوردیم قشنگ اســــــــت

یــــــه شانــــه یــــار هــــم بــــودیـــم قشنگ است

در ایــــن دنــــــیا کــه پایانش مـــــــــــرگ اســـــــــت

بـــــرای هــــــم اگــــــــر مـــــــردیـــــــم قشنگ اســـت


 
 

 

 

 

 
بودنت حس شیرینیست...

خوش رنگ

با عطری نو...

نمی دانم تا کی می مانی...

حتی نمی دانم قصد ماندن داری یا نه!

اما.. تا هر وقت بمانی قدم هایت بر چشمانم... 

زمزمه می کنم: باز هم بـاش...
 
 
 

 
 
 
 
آدمیزاد فقط با آب و نان و هوا نیست كه زنده است.
 
این را دانستم و می دانم كه آدم به آدم است كه زنده است؛
 
آدم به عشق آدم زنده است."

(كلیدر - محمود دولت آبادی)


 

 

 
 
 

 


 

 

 
 
 
خــانــه بــاشـد طلــبـت ! ...

 
 شـــانــه ی دوست کـجــاسـت !!؟
 
 
 
 

 
مــن دنبالِ همراهِ آخــرم میگردم
 
اونوقت اینا هی همراهِ اول رو تبلیغ میکنن ...!
 
تو بیا همـــراه اول و آخـــرم باش...!

 
 
 

 

 


 
در تمام لحظه هایم تکرار میشوی.....

 
اما؛

 
تکراری نمیشوی...


 
 
 
 
سایه ام روی دیوار شبیه خودم نیست !

شبیه دلی است که به ترانه ای میمیرد و به بوسه ای زنده می شود ...! 

 
 

 


 
چشمام گریه اش میگیرد،

دلم بهانه ات،

خودم از روی تنهایی

 
پاچه،

و در این هاگیر و واگیر,

 
صاحب  

خانه یقه ام را میگیرد!!

 
.
.
.
عجیب هست که در این اوضاعِ بگیر بگیر

تو هیــــــچ سراغی از من نمیگیری...!!!
 

 

 
 

 


 

 

 

 

 

 
 
نیـازمـندی هـا... 

فـــوری...!!!

بـه یـک دلـیل ِ خـوب بـرای ِ زنـدگـی کـردن نیـازمـندم ... !


 
 
 

 

 
 

 

 
مسواکت را برداشتی
 
حوله و لباس هایت را

همه را برداشتی
 
جز من

 
چمدانت را بستی

دستگیره را در مشت کردی
 

و پرسیدی
 
چیزی جا نگذاشته ام؟
چرا

 
غمِ رفتنت را جا گذاشته ای

 
و مرا

 
(  علیرضا روشن)

 
 
 
 

 


 

 
 
به امید فردا روزمان را شب می کنیم و هیچوقت یادمان نمی ماند که فردا همین امروز است.
 
 دنبال چیزی می گردیم که
 
نمی دانیم چیست ، یا می دانیم و می ترسیم بگوییم ، اسمش را گذاشته ایم فردا

 
(  عباس معروفی )

 
 
 

 


 

 

 

 
 
به تضادها چشم دوختن
 
جز سردرد عایدی نخواهد داشت!

 
کودکی مان را باختیم ، کافی ست!

 
(حسین پناهی)

 


 
 
 

 

 

 
خوب است که صبح

تنهای تنها بیدار شوی

و مجبور نباشی بگویی : دوستتان دارم